HISTORIA

Maanviljelyä vuodesta 1553

Airikkalan tilalla on pitkät perinteet maataloudesta. Talonpoikaistila on ollut samalla suvulla  aina vuodesta 1553.

Näitä samoja peltoja viljellään ja laidunnetaan edelleen.

Kotomäenkallio (Österberg Kalevi, 1975 )
Päärakennus

Airikkalan talon pihapiiriä Uotilassa. Vasemmalla vanha Airikkalan päärakennus, oikealla talousrakennuksia (mm. navetta). (Österberg Kalevi, 1975) .

Vuoden 1888 kartassa näkyy jo tilan päärakennus, joka on vuodelta 1823.