AIRIKKALA

- vuodesta 1553

Airikkalan tilalla on pitkät perinteet maataloudesta. Talonpoikaistila on ollut samalla suvulla  aina vuodesta 1553. Näitä samoja peltoja viljellään ja laidunnetaan jo 18. sukupolvessa.

 Airikkalan talo sekä navetta (Österberg Kalevi, 1975) 

Vuoden 1888 kartassa näkyy jo tilan päärakennus, joka on vuodelta 1823.

 Kotomäenkallio Airikkalantieltä kuvattuna (Österberg Kalevi, 1975 )